Cách hoạt động

Trưng bày hàng hóa của bạn

Hồ sơ thương hiệu chính là tấm danh thiếp quảng cáo chào hàng kỹ thuật số mà bạn có thể tùy chỉnh để hiển thị thông tin sản phẩm, thương hiệu và thông tin về quan trọng tại cùng một nơi

Tìm lựa chọn phù hợp với bạn

Tiết kiệm thời gian làm việc nhờ loại bỏ việc tìm kiếm đối tác phân phối theo cách thủ công. "Người mai mối" thông minh của FoodJockey giúp bạn làm điều này chỉ trong nháy mắt.

Làm cho thương hiệu của bạn được biết đến

Các nhà phân phối tìm kiếm nhà cung cấp và sản phẩm mới trên FoodJockey. Người mua chịu trách nhiệm việc gửi sản phẩm đến. Hàng hóa của bạn sẽ được hiển thị cho những người mua làm việc cùng lĩnh vực.

Comics picture showing website-like page with light-blue lines on a white background. In the middle there's a word 100% match in light blue

Giao dịch

Trên FoodJockey, người mua và nhà phân phối có thể tham gia trò chuyện, đặt hàng mẫu và thương lượng trực tiếp các bước tiếp theo với bạn.