Hợp tác với các nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương

Đăng kí miễn phí

Xem logo

Chúng tôi giúp kết nối các nhà xuất khẩu thực phẩm với các nhà nhập khẩu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Hãy coi chúng tôi là ứng dụng Tinder trong lĩnh vực Thương mại Thực phẩm

Hồ sơ

Trưng bày hàng hóa của bạn

Kết nối

Tìm đối tác dành cho bạn

Giao dịch

Mẫu và báo giá

Nghiên cứu trường hợp

Waf-FULLS là một bánh quế đầy hy lạp. Các quốc gia bao gồm Úc, New Zealand và Nhật Bản.

Join FoodJockey today.

Bạn muốn biết thêm?

Đăng ký - chúng tôi sẽ sớm ra mắt